موضوعات پاسخ داده نشده

 • موضوعات
  پاسخ ها
  مشاهده
  آخرین پست
 • دستور dnf ( مدیریت بسته )
  توسط phoenix » جمعه 4 اسفند 1396, 11:55 am » در RPM
  0 پاسخ ها
  4 مشاهده
  آخرین پست توسط phoenix
  جمعه 4 اسفند 1396, 11:55 am
 • لاتک یا تک لایو ( Latex )
  توسط phoenix » پنج شنبه 26 بهمن 1396, 11:23 pm » در L
  0 پاسخ ها
  33 مشاهده
  آخرین پست توسط phoenix
  پنج شنبه 26 بهمن 1396, 11:23 pm
 • فهرست کلی دوره lpic1
  توسط phoenix » جمعه 13 بهمن 1396, 12:19 pm » در lpic-1
  0 پاسخ ها
  58 مشاهده
  آخرین پست توسط phoenix
  جمعه 13 بهمن 1396, 12:19 pm
 • قسمت بیست و هفتم آموزش lpic1
  توسط phoenix » جمعه 13 بهمن 1396, 12:13 pm » در lpic-1
  0 پاسخ ها
  23 مشاهده
  آخرین پست توسط phoenix
  جمعه 13 بهمن 1396, 12:13 pm
 • قسمت بیست و ششم آموزش lpic1
  توسط phoenix » جمعه 13 بهمن 1396, 12:09 pm » در lpic-1
  0 پاسخ ها
  21 مشاهده
  آخرین پست توسط phoenix
  جمعه 13 بهمن 1396, 12:09 pm
 • قسمت بیست و پنجم آموزش lpic1
  توسط phoenix » جمعه 13 بهمن 1396, 12:04 pm » در lpic-1
  0 پاسخ ها
  18 مشاهده
  آخرین پست توسط phoenix
  جمعه 13 بهمن 1396, 12:04 pm
 • قسمت بیست و چهارم آموزش lpic1
  توسط phoenix » جمعه 13 بهمن 1396, 12:03 pm » در lpic-1
  0 پاسخ ها
  18 مشاهده
  آخرین پست توسط phoenix
  جمعه 13 بهمن 1396, 12:03 pm
 • قسمت بیست و سوم آموزش lpic1
  توسط phoenix » جمعه 13 بهمن 1396, 11:58 am » در lpic-1
  0 پاسخ ها
  18 مشاهده
  آخرین پست توسط phoenix
  جمعه 13 بهمن 1396, 11:58 am
 • قسمت بیست و دوم آموزش lpic1
  توسط phoenix » جمعه 13 بهمن 1396, 11:54 am » در lpic-1
  0 پاسخ ها
  18 مشاهده
  آخرین پست توسط phoenix
  جمعه 13 بهمن 1396, 11:54 am
 • قسمت بیست و یکم آموزش lpic1
  توسط phoenix » جمعه 13 بهمن 1396, 11:49 am » در lpic-1
  0 پاسخ ها
  16 مشاهده
  آخرین پست توسط phoenix
  جمعه 13 بهمن 1396, 11:49 am
 • قسمت بیستم آموزش lpic1
  توسط phoenix » جمعه 13 بهمن 1396, 10:36 am » در lpic-1
  0 پاسخ ها
  17 مشاهده
  آخرین پست توسط phoenix
  جمعه 13 بهمن 1396, 10:36 am
 • قسمت نوزدهم آموزش lpic1
  توسط phoenix » جمعه 13 بهمن 1396, 10:32 am » در lpic-1
  0 پاسخ ها
  17 مشاهده
  آخرین پست توسط phoenix
  جمعه 13 بهمن 1396, 10:32 am
 • قسمت هجدهم آموزش lpic1
  توسط phoenix » جمعه 13 بهمن 1396, 10:29 am » در lpic-1
  0 پاسخ ها
  16 مشاهده
  آخرین پست توسط phoenix
  جمعه 13 بهمن 1396, 10:29 am
 • قسمت هفدهم آموزش lpic1
  توسط phoenix » جمعه 13 بهمن 1396, 10:23 am » در lpic-1
  0 پاسخ ها
  19 مشاهده
  آخرین پست توسط phoenix
  جمعه 13 بهمن 1396, 10:23 am
 • قسمت شانزدهم آموزش lpic1
  توسط phoenix » جمعه 13 بهمن 1396, 10:16 am » در lpic-1
  0 پاسخ ها
  20 مشاهده
  آخرین پست توسط phoenix
  جمعه 13 بهمن 1396, 10:16 am
 • قسمت پانزدهم آموزش lpic1
  توسط phoenix » جمعه 13 بهمن 1396, 10:15 am » در lpic-1
  0 پاسخ ها
  16 مشاهده
  آخرین پست توسط phoenix
  جمعه 13 بهمن 1396, 10:15 am
 • قسمت چهاردهم آموزش lpic1
  توسط phoenix » جمعه 13 بهمن 1396, 10:10 am » در lpic-1
  0 پاسخ ها
  19 مشاهده
  آخرین پست توسط phoenix
  جمعه 13 بهمن 1396, 10:10 am
 • قسمت سیزدهم آموزش lpic1
  توسط phoenix » جمعه 13 بهمن 1396, 10:08 am » در lpic-1
  0 پاسخ ها
  11 مشاهده
  آخرین پست توسط phoenix
  جمعه 13 بهمن 1396, 10:08 am
 • قسمت دوازدهم آموزش lpic1
  توسط phoenix » جمعه 13 بهمن 1396, 10:02 am » در lpic-1
  0 پاسخ ها
  12 مشاهده
  آخرین پست توسط phoenix
  جمعه 13 بهمن 1396, 10:02 am
 • قسمت یازدهم آموزش lpic1
  توسط phoenix » جمعه 13 بهمن 1396, 9:36 am » در lpic-1
  0 پاسخ ها
  11 مشاهده
  آخرین پست توسط phoenix
  جمعه 13 بهمن 1396, 9:36 am
 • قسمت دهم آموزش lpic1
  توسط phoenix » جمعه 13 بهمن 1396, 9:33 am » در lpic-1
  0 پاسخ ها
  11 مشاهده
  آخرین پست توسط phoenix
  جمعه 13 بهمن 1396, 9:33 am
 • سوالات امتحان lpic-1
  توسط phoenix » جمعه 13 بهمن 1396, 9:17 am » در lpic-1
  0 پاسخ ها
  54 مشاهده
  آخرین پست توسط phoenix
  جمعه 13 بهمن 1396, 9:17 am
 • قسمت نهم آموزش lpic1
  توسط phoenix » جمعه 13 بهمن 1396, 9:15 am » در lpic-1
  0 پاسخ ها
  12 مشاهده
  آخرین پست توسط phoenix
  جمعه 13 بهمن 1396, 9:15 am
 • قسمت هشتم آموزش lpic1
  توسط phoenix » جمعه 13 بهمن 1396, 9:09 am » در lpic-1
  0 پاسخ ها
  14 مشاهده
  آخرین پست توسط phoenix
  جمعه 13 بهمن 1396, 9:09 am
 • قسمت هفتم آموزش lpic1
  توسط phoenix » جمعه 13 بهمن 1396, 9:03 am » در lpic-1
  0 پاسخ ها
  12 مشاهده
  آخرین پست توسط phoenix
  جمعه 13 بهمن 1396, 9:03 am