ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است

    بسیار خب
      پرینت

    طریقه واریز مبلغ پروژه

    برای واریز مبلغ پروژه بستگی به صحبتی هست که به صورت تیکت یا تلفنی انجام شده است براساس آن مبلغ را از طریق درگاه زیر واریز نمایید

    https://zarinp.al/jahanifard.ir