ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است

  بسیار خب
    پرینت

  طریقه واریز مبلغ پروژه

  برای واریز مبلغ پروژه بستگی به صحبتی هست که به صورت تیکت یا تلفنی انجام شده است براساس آن مبلغ را به شماره کارت

  5859-4710-2347-9193  بنام علیرضا جهانی فرد یا به لینک زیر واریز نمایید

  https://zarinp.al/jahanifard.ir