تغییرات نرم افزار ربات لایک و سیو اینستاگرام

تغییرات نرم افزار ربات لایک و سیو اینستاگرام

نسخه 4.0.3
2 ماه از آخرین به روزرسانی گذشته است

در این نسخه مشکلات و تغییرات مربوط به اینستاگرام رفع گردید

به روز رسانی

تغییر نسخه ربات از اندروید ۴ به اندروید۷