تغییرات نرم افزار گوگل ترند

تغییرات نرم افزار گوگل ترند

2.1.0
Added

اضافه کردن بخش ارسال در واتس آپ و تلگرام ترند

Updated

به روزرسانی ارتباط با واتس آپ

Added

اضافه کردن روز ثبت در جدول ۲۴ ساعته

Fixed

رفع باگ جدول ۲۴ ساعته و دایمی

2.0.0
Improved

بهینه شدن مصرف منابع

Fixed

رفع مشکل عدم نمایش ترندها

Added

حذف و اضافه کردن با Enter و کلید Delete صفحه کلید در بخش افزودن ترندها

Added

انتخاب ارسال به تلگرام یا واتس آپ

Added

امکان تغییر درصد پیشرفت ترند

Added

افزودن زمان ترندها از ۲ به ۸ مدل مختلف

1.3.1
Fixed

رفع باگ عدم دریافت ترند ها به دلیل تغییر در ساختار صفحه ترند گوگل

1.3.0
Improved

نمایش ترند های بالای ۴۵۰ درصد رشد

Fixed

رفع باگ عدم دریافت ترند ها به دلیل تغییر در ساختار صفحه ترند گوگل

1.2.0
Updated

تغییر زمان ارسال ترند به تلگرام از ۴ ساعت به هر ۱۰ دقیقه