به مرکز پشتیبانی جهانی خوش آمدید

به منظور ساده سازی درخواست های پشتیبانی و ارائه خدمات بهتر به شما،
ما ازسیستم تیکت پشتیبانی استفاده می کنیم. به هر درخواست پشتیبانی یک
شماره منحصر به فرد اختصاص داده می شود که می توانید از آن برای پیگیری
پیشرفت و پاسخ ها به صورت آنلاین استفاده کنید. برای مرجع شما، ما آرشیو
کامل و تاریخچه تمام درخواست های پشتیبانی شما را ارائه می دهیم. یک آدرس
ایمیل معتبر برای ارسال تیکت لازم است.